tisdag 23 april 2013

Frågan är om vi har råd att inte satsa

Foto: schema24.com
Dagens utspel från Magdalena Andersson om skolan innehåller i huvudsak två nyheter. Den första handlar om obligatorisk sommarskola. Den andra handlar om sommarjobb. Jag läser med intresse Johan Westerholms inlägg om saken och kan konstatera att i fråga om sommarjobben är vi helt överens. När man pratar om sommarjobb och kostnader kring dessa så måste man enligt min mening alltid ställa sig frågan "har vi råd att inte göra den här satsningen"? För precis som Johan säger så är sommarjobb ett utmärkt sätt att få våra ungdomar att ta första steget in på en oerhört tuff arbetsmarknad. Mitt svar är likt Johans; Nej, vi har inte råd att inte satsa!

När det gäller det andra förslaget är jag försiktigt positiv. Johan är betydligt mer begaistrad över förslaget. Skälet till min försiktighet är att jag inte är så säker på att sommarskola är rätt väg. Framförallt inte om det bara är sista året i grundskolan som det är obligatoriskt. Som gammal lärare vet jag att många av dom elever som har problem i nian har haft det redan i sexan, sjuan och åttan. En del har till och med haft det ännu tidigare. Ju längre tiden går innan dessa elever får rätt stöd, och alla andra möjliga insatser, desto längre efter halkar dom. När man kommer till nian kan det vara försent. Samtidigt skriver Skolverket att 50 procent av dom elever som gick i sommarskola (2008) i årskurs nio klarade att nå målen och kan vi rädda en enda unge med sommarskola så kan det i princip vara värt pengarna.

Eftersom jag vet att S sedan tidigare har föreslagit sommarskola för årskurserna 6-9 så känner jag mig trygg i att det inte stannar vid dagens förslag om enbart obligatorium för niondeklassarna. Paketet är ju dessutom större än så på skolområdet när det handlar om mindre klasser, obligatorisk förskola och gymnasie m.m.

Sammantaget kan man konstatera att Socialdemokraterna genom dagens förslag fortsätter att spetsa sin skolpolitik. Dels med konkreta och bra förslag, dels genom att tillskjuta resurser som behövs i verksamheterna. Jag antar att det borgerliga försvaret blir i linje med tidigare tunga argument som "det går inte" och "vad f*n ska man göra, egentligen?"

Byta regering är mitt svar, det är vad vi ska göra!

*****
 
Bloggat: Johans inlägg i ämnet. Även Martin skriver om saken
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar