måndag 22 april 2013

Fakta är alltid bra att ha

Det diskuteras idag kring den skånska socialdemokratin här på S-bloggar. Utan att lägga mig i den debatten allt för mycket så vill jag bara ange två faktauppgifter som kan vara bra att ha i åtanke när man diskuterar saken.

1. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti består som bekant av 26 partidistrikt. Det är distrikten som "bildar" partiet*. Därför är det högst väsentligt vad dom 26 distrikten beslutar. Om ett distrikt väljer att ta vissa beslut så kommer dess ordförande, dess styrelse och dess organisation att verka för att dessa beslut blir partiets politik. När det samlas till nationell partikongress driver ombuden från distriktet den av distriktskongressen beslutade linjen. Så skedde t ex vid kongressen tidigare denna månad. Jag kan bara uttala mig om hur det fungerade i den skånska delegationen men i denna delegation höll vi ihop när vi hade beslutat oss för en linje. Hade delegationen tagit ett beslut var det detta beslut som gällde och besluten tog avstamp i vad våra distriktskongresser hade kommit fram till. Vore det inte för att vi drev den skånska distriktskongressens linje om "non-profit" i välfärden så är jag helt övertygad om att skrivningarna i Framtidskontraktet om vinstuttag i välfärden hade sett annorlunda ut. Det är alltså mycket viktigt vad distriktskongresser beslutar.

2. När man talar om hur det går för den skånska socialdemokratin bör man förhålla sig till dagsläget och inte snacka om hur situationen var för tre, fem, tio eller fyrtio år sedan. Fakta i detta hänseende presenterades i Metro idag genom Yougovs mätning av opinionsläget i Skåne. Det ser ut som följer:Att ett parti har gått fram sju procent(enheter) på två år och tre procent(enheter) jämfört med senaste valet bör enligt min mening betraktas som att politiken man bedriver uppskattas av väljarna. Att man dessutom ligger över riksnivån för partiet i fråga bör väl även det anses som att man gör ett bra jobb. När ovan på allt huvudmotståndaren, i det här fallet Moderaterna, tappar avsevärt både på två års- och valårssikt bör även det ses som att man gör någonting rätt kan tyckas. Sen kan man alltid argumentera för att enskilda opinionsmätningar inte ska övertolkas men resultaten i den här mätningen torde vara statistiskt säkerställda i alla fall.

När man talar om saker bör man hålla sig till den fakta som finns. Väljer man att bortse helt ifrån den samma blir ens resonemang föga trovärdiga. Dom blir snarare uttryck för något annat. Det blir framförallt pinsamt när man har såväl dagsaktuell som mer strukturell fakta som motsäger det man påstår och när man ändå fortsätter att hävda att man har rätt utan att presentera några som helst belägg för detta utöver sitt eget subjektiva tyckande. Ett intressant exempel på denna form av agerande är förra veckans stora ekonomiska händelse där två världsberömda ekonomer blev avslöjade med stora räknefel i Excel. Torbjörn Hållö från LO sammanfattar det hela förtjänstfullt:

"Reinhart och Rogoff har nu vidgått att de har programmerat fel i Excel, men hävdar att tendensen i deras tidigare resultat fortfarande står sig. Detta har jag mycket svårt att ta på allvar."


* Stadagarna är från 2009 eftersom dom nya stadgarna inte verkar vara upplagda på hemsidan. Dock skedde inga förändringar i detta avseende på kongressen 2013.

*****
 
Bloggat: Socialdemokraterna i Region Skåne har bloggat om krisen i den skånska sjukvården
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar