tisdag 16 april 2013

Det är inte bara arbetslösheten som oroar

Foto: enjoyourholiday.com
Magdalena Andersson dammade till Anders Borg rejält i gårdagens debatt i Aktuellt. Andersson har en effektiv debattstil och Borg verkar inte riktigt veta hur han ska hantera den. Att försöka låta bli att prata om sin egen politik och sina egna resultat fungerade märkbart dåligt igår. Kontentan blir nämligen av det, precis som Andersson påpekade, att Borg måste vara nöjd med dagsläget. För utomstående blir det uppenbart att Borgs verktygslåda är tom. Efter skattesänkningar, skattesänkningar och skattesänkningar så är det helt enkelt slut.

Men jag ska inte skriva mer om den saken just nu. Istället ska jag rikta in mig på en annan fråga som i allra högsta grad hänger samman med regeringens politik. Eller rättare sagt regeringens brist på politik. Det gäller bostadsfrågan. Priserna bostadsrätter slår nu "all time high" i Stockholm och Göteborg. Detta kan te sig lite förvånande för den minnesgode. I höstas pratade nämligen "experterna" om att vi skulle få se sjunkande bostadsrättspriser eftersom marknaden i storstäderna var så dålig. På detta var även samma experter "ovanligt säkra". Nu talade man visserligen om fjärde kvartalet men att först se sjunkande priser för att någon månad senare ha all time high är lite märkligt kan tyckas.

Varför har det då blivit såhär? Bolånetaket och snack om skärpta amorteringskrav hade ju en gång för alla fixat bopriserna. När bland annat jag för något år sedan menade på att utvecklingen på svensk bolånemarknad var oroande fick jag till svar att det där behövde man inte oroa sig för. Problemet var att många inte räknade in den nu bidragande faktorn i bilden av bostadsmarknaden. Den faktor som kanske är allra mest akut. En faktor som dessutom riskerar att få mycket obehagliga konsekvenser. Jag pratar givetvis om bostadsbristen.

Sverige har en skriande bostadsbrist. Samtidigt som vi har den starkaste urbaniseringstrenden i Europa så byggs det historiskt lite. Runt 20 000 bostäder om året mäktar "marknaden" med. Behovet är 40 000 om året och för att bygg ifatt underskottet behövs 60 000 under många år framöver. Som vi vet så stiger ju priserna på alla marknader där det råder brist. Den rike klarar sig alltid. Det är alla andra som får ta smällen. Vi vet också att på en marknad där det råder brist och där priserna trissas upp kommer det förr eller senare att brista. Antingen på det ena eller det andra sättet.

Jag är orolig för att vi sitter med en ny "Svarte Petter" i Sverige. En överskuldsättning i framförallt Stockholmsregionen kan leda till att massor av människor får problem att klara sin ekonomi. Med tanke på vilka nivåer arbetslösheten är uppe i så behövs det inte särskilt mycket för att även tjänstemannagrupper i storstadsregionerna ska drabbas hårt och med så låg a-kassa som idag lär många få det svårt. Att bygga bostäder skulle kunna motverka mycket av det här. Dels genom att stabilisera bostadsmarknaden och råda bot på prisrusningen och bostadsbristen, dels genom att få fart på hjulen och därmed sänka arbetslösheten. Men som Magdalena Andersson sa igår, finansminister Borg är helt uppenbart nöjd så det lär inte komma något från den här regeringen i den här frågan heller. Dags att byta regering helt enkelt!

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar