onsdag 16 januari 2013

Konkret skillnad mellan dom politiska alternativen - Fallet Helsingborg

I riksdagen var det som bekant partiledardebatt idag. En debatt som jag tyvärr inte kunde se men jag kunde läsa mig till att det var några heta replikskiften till och från. I Helsingborg pågår också en häftig debatt. En mycket välkommen sådan om jobben. Detta efter att vi i S har drivit frågan under hela mandatperioden.

Vår gruppledare i fullmäktige, Mikael Skoog, har sedan han tillträdde posten som kommunstyrelsens vice ordförande efter valet 2010 konsekvent pratat om att få fler till arbete. Rent konkret har detta gestaltat sig i fyra olika motioner på jobbområdet. Stora och tunga motioner med massor av förslag och idéer på hur man dels kan skapa fler jobb i staden, dels stärka matchningen på arbetsmarknaden, dels få fler företag att vilja etablera sig. En bra balans mellan efterfrågan på och utbudet av arbete helt enkelt.

Som motdrag har Moderaterna plagierat en del tankegods. En idé som S förde fram tidigt var att kommunen skulle anställa "1 ungdom per 100 anställda" i kommunen. Detta hade tillskapat ca hundra nya jobb i en handvändning förutsatt att man räknar in entreprenörerna*. S ville också uppmana dom kommunägda bolagen att göra samma sak och utmana övriga näringslivet i staden att göra gemensam sak med staden. Detta förslag fick givetvis nej av Moderaterna som styr tillsammans med KD och FP. I detta beslut fick dom (som vanligt) stöd av vågmästaren SD.

Som jag nämnde så plagieras en del av tankegodset och därför satte M igång ett projekt. Staden skulle i samarbete med näringslivet försöka få 100 ungdomar anställda innan årsskiftet 12/13. Detta misslyckades man med trots att man sänkte ambitionsnivån. Istället för att tala om heltidstjänster talade man om deltidstjänster på minst 50 procent. Men trots sänkta ambitioner missade man målet rejält. 73 jobb lyckades man skaka fram. Hur många av dessa jobb som skulle tillkommit även utan stadens inblandning kan man fundera på men även om vi välvilligt tolkar detta som att alla jobben var jobb som tillkom tack vare satsningen så lyckades man alltså inte nå ända fram. Man var inte ens nära att lyckas.

För den uppmärksamme så är det uppenbart att S satsning hade gett minst 100 heltidsjobb. Därutöver hade minst 73 jobb tillkommit genom samarbetet med näringslivet (samma som borgarnas för att vara ödmjuk) och om dom kommunala bolagen hade följt uppmaningen från sin ägare så hade ytterligare något jobb tillkommit. S politik hade alltså gjort väsentlig skillnad. Men detta sa Moderaterna nej till. Istället får dom minst hundra arbetslösa ungdomarna rådet av ordföranden i Utvecklingsnämnden som har ansvaret för projektet att fortsätta utbilda sig. Här har den som vill se skillnad på dom politiska alternativen i Helsingborg och landet ett mycket konkret exempel på att det spelar roll vem som styr staden och riket.

* Genom att t ex utnyttja dom möjligheter som finns i upphandlingarna om att långtidsarbetslösa ska anställas för 5 % av lönekostnaderna så vore detta högst realistiska mål.
 
För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Media: Mikael Damberg på Brännpunkt om småföretagande

Bloggat: Olle Möller med intressanta uppgifter om handeln
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar