lördag 5 januari 2013

En folkpartist drar en vals

I stadens husorgan pågår just nu en diskussion på debattsidan mellan Maria Nilsson (C) och Magnus Grill (FP). Nilsson är fd kommunalråd i staden men fick lämna när Centerpartiet åkte ur fullmäktige 2010 och Magnus Grill är lokal ordförande för Folkpartiet tillika fullmäktigeledamot. Diskussionen handlar om små- och medelstora företag och Nilsson inledde med att tala om efterfråge- och kostnadsproblem.

Om detta finns mycket att säga. T ex varför Nilssons partiledare Lööf, som sitter på Näringsdepartementet och torde ha en del att säga till om, inte slåss mer för att stödja den inhemska efterfrågan utan istället väljer att sänka en bolagsskatt som i huvudsak gynnar storbankerna. Knappast något som ökar efterfrågan. Lika så har samma partiledare svårt att förstå konsekvenserna av sänkt A-kassa och och sjukförsäkring och dess negativa effekter på den inhemska efterfrågan. Men det är inte därför jag skriver det här inlägget. Det är med anledning av Magnus Grills folkpartistiska krumbukter som jag tar till orda idag.

Grill går i en märklig polemik med Nilsson och börjar tala om bidrag till enskilda företag. Denna metod förkastar Grill bestämt. Inga bidrag till enskilda företag inte. Att sen hans eget parti stödjer t ex inkubatorer i kommunen där staden går in med pengar är tydligen inte "bidrag". Då handlar det om något annat. Oklart vad dock. Men det stannar inte vid denna lilla logiska kullerbytta. Nä, Grill verkar helt och hållet ha glömt att hans egen regering har infört riktade bidrag till hela sektorer. Till exempel till RUT-avdraget, ett ständigt evolutionerande bidrag som utvidgas och modifieras till att gälla snart när allt inom hemmets fyra väggar så länge det utförs av någon annan än dig själv. Han nämner inte heller att regeringen har ett ROT-avdrag på bidragslistan och av någon konstig anledning har Grill också glömt krogmomssänkningen som är ett riktat stöd direkt ner i fickan på många krökare. En åtgärd som även den har högst tvivelaktiga och bristfälliga effekter.

Många ler nog lite när man har kommit så här långt i analysen av debattartikeln. Men jag kan glädja er med att det inte är slut än. För Grill tar upp statliga lån och Almi till diskussion också. Detta är ju en möjlig finansieringskälla för etablerade företag så varför inte? Men i samma andetag som han nämner detta insinuerar han att statliga långivare rimligtvis borde ge bättre lånevillkor än t ex storbankerna för som det är nu är staten lika svår. Jag kan inte se det som annat än om staten väljer att använda sig av andra regler, tolkningar och villkor än den privata sektorn i syfte att underlätta långivningen och göra den billigare så blir det en subvention och därmed en form av bidrag.

Att så inte har skett är egentligen inte så konstigt. Regeringen underlåter ju att använda SBAB på detta sätt på bolånemarknaden så i grund och botten är regeringen i alla fall konsekvent när det gäller den här frågan. Men jag antar att Grill nog hellre hade sett att staten faktiskt använde sina långivningsmöjligheter till företag på ett, ur småföretagarhänseende, bättre sätt. En åsikt som jag skulle kunna skriva under på. Problemet är att Grill trillar in i den klassiska borgerliga fällan att skylla på någon annan. Men dessvärre är det borgerligheten som styr och då är det borgerligheten som står att skylla på och som bär skulden och ansvaret. Sen kan moderata riksdagsmän skylla på sossarna bäst dom vill. Det gör inte saken mer sant för det.

Slutligen gör Grill  det numera klassiska felet att hylla det riktade bidraget till arbetsgivare som redan anställt unga. Sedär ytterligare ett bidrag till företag som han tycker om.

Tyvärr är det här en väldigt vanlig taktik från makten. Att säga en sak och göra en helt annan. Jag tycker det är dåligt i bästa fall. Det kan ju vara så att Grill inte har koll på läget. I värsta fall är det bara oärligt. Jag lämnar till läsaren att avgöra vilket.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Alliansfritt har hela listan på dåliga/kassa/värdelösa jobbsatsningar
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar