torsdag 31 januari 2013

Dags för arbetstidsförkortning!

Frågan om arbetstidsförkortning har under långa tider varit mer eller mindre politiskt död på riksplanet. Vi socialdemokrater i Skåne har dock ansett att det är dags för en stor arbetstidsreform länge och på kongressen kommer detta att diskuteras. Handels a-kassa har i detta sammanhang gett ny energi genom sitt projekt med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

"Arbetssättet förändrades för att personalen skulle må bättre, servicen bli effektivare och kostnaderna för bland annat sjukfrånvaro och övertidsarbete skulle minska.

Så har det också blivit, visar en färsk utvärdering. Korttidsfrånvaron har minskat rejält, handläggningstiden har kortats och övertidsarbete existerar inte. Framför allt vill majoriteten av de anställda fortsätta jobba sex timmar om dagen.

Enda orosmomentet är den ökade stressen. För de anställda ska göra lika mycket som tidigare men på färre timmar.
– Vi vet ju inte vad långtidseffekten av att jobba så här blir. Man ska inte sticka under stol med att man jobbar hårt när man är på jobbet och att man måste vara väldigt stresstålig, säger Kim Sandberg, föreståndare på Handels a-kassa."


Det är alltså tydligt i Handelsfallet att folk har blivit effektivare och mer produktiva genom arbetstidsförkortningen. Samtidigt kan jag förstå motståndet ifrån arbetsgivarsidan. Att betala mer per timme sitter långt inne. Dock kan man fråga sig om det inte är dags att vi börjar plocka ut den ökade produktiviteten i samhället i något annat än konsumtion av prylar och mer pengar. Tid är som bekant också pengar.

Vad man också ska komma ihåg är att förkortad arbetstid kan gestalta sig i andra saker än förkortade arbetsdagar. Man kan införa en sjätte semestervecka, man kan utöka föräldrarledigheten och det finns säkert fler sätt att göra det stegvis på. Men som Ernst Wigforss sa och som vi skånska socialdemokrater trycker på:


”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa, måla, sjunga – Ja, vad ni vill. Frihet!”
Ernst Wigforss
 
 *****

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

4 kommentarer:

 1. Förslaget om förlängd skolplikt syftar underförstått till att ta bort unga människor från arbetsmarknaden. Det vore mycket bättre att ta bort två arbetstimmar varje dag för dem som har jobb. Dessa saker går i varandra. I praktiken är det värnplikten som ersätts med skolplikt.

  När jag började kommentera på s-bloggar efter valet 2010 handlade det mest om nödvändigheten av en arbetstidsförkortning. Jätteroligt att andra också börjat driva detta. Det har ju inte gjorts någon väsentlig arbetstidsförkortning sedan 1970-talet.

  Jag minns hur förslagen under 1970-talet om fortsättning ner till sex timmar avvisades av partiledningen. Samma argument då som nu: att i framtiden skulle vi få så många vårdbehövande ålldringar, så att arbetskraften inte skulle räcka till. Har det då skett några jättestora ökningar av arbetskraften inom äldrevården? Nej, tvärtom ständiga nedskärningar.

  Det finns erfarenhet av arbetstidsförkortningar. Den största var sänkningen av arbetstiden från 12 - 13 timmar till 8 timmar i början av 1920-talet. Första året efter reformen uppstod arbetskraftbrist, men denna utlöste rationaliseringar utan tidigare motstycke. Efter bara tio år var massarbetslösheten ett faktum. Vilket visar att arbetstidsförkortningar måste drivas kontinuerligt.

  I alla yrken handlar det inte om att göra samma mängd arbete på sex timmar som tidigare på åtta timmar. Det handlar om att förlägga arbetstiden till den mest arbetsintensiva tiden av den tidigare arbetsdagen. Antal kunder per timme som ska betjänas i en butik varierar över dagen. (Vilket är orsak till att det finns så myckert deltid inom handeln).

  Med en övergång från åtta timmars arbetsdag i ett skift (8 - 17) till sex timmars arbetsdag i två skift (6 - 14.30 samt 14.30 - 21) skulle stora besparingar kunna göras i lokaler och maskiner i många branscher.

  Arbetstiden i vården (där det också förekommer mycket deltid) skulle bättre anpassas till behovet.

  Stora besparingar skulle göras inom kollektivtrafiken, som med bara två trafiktoppar per dygn måste ha en mycket dyrbar extrakapacitet för att klara dessa trafiktoppar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns många vinster att hämta i en arbetstidsförkortning.

   Radera
 2. Tankegångarna är helt rätt men frågan om en arbetstidsförkortning är tabu. T.o.m. en sänkning av normen för heltid - dvs betalt för sex timmar i stället för åtta.
  Det finns förstås många anledningar till det men min analys är att vi sitter fast i ett strukturellt och mentalt beroende av ekonomisk tillväxt. Vi har under många år dessutom haft en ekonomisk tillväxt som till stora delar varit skulddriven. Sedan den nästan globala nyliberala avregleringen av kreditmarknaden 1985 (Kjell-Olof Feldt och Sverige var tvungna att haka på) så har kreditexpansionen, med några hack, bara ökat. De stora bankerna behöver inte ha inlåning/ insättningar som motsvara utlåningen utan har rätt att inom sin egen "bokhållning" ge ut nya pengar (digitala)med prestationslöftet (skuldebrevet) som balans i sin bokföring. För varje insättning behöver de bara behålla en liten "fraktion" (Googla FRB). Bankerna ska ha en kapitaltäckningsgrad på 10 % men säkerheten är i princip bara några tusenlappar för att skapa ett miljonlån.
  De svenska hushållens skulder uppgår till ca 2500 miljarder kr. Eftersom alla pengar skapas genom skuldsättning har ekonomin "dopats" under lång tid. Priserna på bostäder och aktier har ökat bara p.g.a. lättillgängliga skuldpengar.
  Allt upprätthålls med ett slags "förtroende" som måste upprätthållas med löften om ytterligare ekonomisk tillväxt.
  Vi borde ha infört amorteringskrav för länge sedan - nu verkar det politiskt omöjligt. Reformer som inte signalerar ökad konsumtion och ökad ekonomisk tillväxt är därmed politiskt kontroversiella. Kortare arbetstid kommer därför att sågas direkt eller indirekt av en politisk majoritet. Men visst är det både vansinnigt och tragiskt. T.o.m. Mijöpartiets ledning gör vad de kan för att sopa frågan under mattan.
  Leif Engström

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för kommentaren. Intressanta synpunkter!

   Radera