onsdag 30 januari 2013

Curlingpappan Anders

Foto: familjeterapeut.wordpress.com
Swedbank höjer utdelningen och det med råge. Det är till och med så att man anser sig ha så goda marginaler att 75 procent av vinsten kan gå till utdelning istället för tidigare 50. För den minnesgode så uppstår då frågan kring bolagsskatten. Denna skattesänkning tillföll till stora delar banksektorn. En skattesänkning som alltså nu resulterar i ökade utdelningar. Anders Borg skällde för femtielfte gången på bankerna och hotade med höjda riskvikter OM utdelningshöjningar diskuterades. Nu är det inte ens en diskussion OM som gäller utan en diskussion ATT bankerna höjer utdelningarna. Marginalerna är till och med så höga så att Michael Wolf, vd på Swedbank, kan lugna Borg med att höjda riskvikter inte är något problem. Dom kan höjas och Swedbank kommer ändå klara sig med råge.

Att Swedbank vågar göra så här beror, föga förvånande, på att dom vet att Borg inte menar allvar med sina hot. För precis som i fallet med Svenskt Näringsliv så är Moderaterna i grund och botten polare med banksektorns ledningar och ägare. Så bråket är snarast att likna vid ett familjegräl där curlingpappan Anders säger till sina bångstyriga småungar att om dom lyder så ska dom få glass. Problemet är bara att pappa Anders först delar ut glassen och sen ställer kraven. En föga effektiv metod för barnuppfostran och att den inte fungerar på banker heller kan vi tydligt se.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna Inga kommentarer:

Skicka en kommentar