tisdag 22 januari 2013

Bra med köttskatt

Foto: Wikipedia


Jordbruksverket föreslår en särskild köttskatt med syfte att få ner vår köttkonsumtion. Jag tycker att det är en bra idé. Vi vet att miljöområdet är ett område där ekonomiska styrmedel ofta är framgångsrika. Det som är problematiskt med en skattehöjning på en sådan konsumtionsvara som kött är att det slår hårdast mot dom med lägre inkomster. Kött är redan idag en klassfråga, först och främst vad gäller kvalité på köttet man konsumerar.

Men jag kan ändå tycka att i just den här frågan är det ett pris som vi får betala. Köttkonsumtionen måste sänkas och förändras. Mindre nötkött vore en stor miljövinst, en hel del fisksorter likaså. Det är dessutom inte bara kött som är problematiskt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Framställningen av olika grödor så som paprika ifrån Holland eller transporter av färsk sparris från Peru är rena miljöbomberna. Att det krävs regleringar på dessa områden är givet. Man kan dock tänka sig en skatteväxling. En höjning i ena änden kan ju mycket väl innebära en sänkning i andra.

Samtidigt är kraven idag höga på att vi ska kunna konsumera alla tänkbara livsmedel året om. Valfriheten är här, precis som på andra områden, det rådande paradigmet och då får andra hänsyn stå tillbaka. Politiken har än så länge inte tagit speciellt stora steg för att komma till rätta med dom här problemen. Istället gömmer man sig bakom konsumentinformation och andra åtgärder som i bästa fall har liten effekt. I värsta fall gör det ingen nytta alls. Minnet är nämligen väldigt kort och när man väl står där och ska välja mellan en dyrare ekologisk gurka och den billigare varianten så faller valet allt som oftast på den senare. Inte förrän priset är borta ur kalkylen börjar man tänka på andra egenskaper. Gör man det är dessutom tendensen att ekologiskt producerade grönsaker håller kortare tid och ser mindre tilltalande ut. Det skulle förmodligen behövas att ekologiska produkter var billigare för att valet skulle bli givet.

Så vad det i slutänden handlar om är politiskt mod. Mod som prövas i dialogen med väljarna. Jag hoppas att vi kommer att visa stort mod på vår kongress. Det behövs.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

5 kommentarer:

 1. Ser vi på björnen så äter den kött på våren för att bygga upp muskulaturen och kolhydrater på hösten för att bygga upp ett fettlager inför vintern. I hela mitt liv har staten predikat kolhydraternas lov och därför är vi fetare än någonsin.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara vi inte ska gå i ide också! Då spricker ju arbetslinjen! :)

   Radera
 2. Jag tycker att en särskild köttskatt vore en usen jordbrukspolitik. Animalieprodukter (kött, mjölk och ägg) är högvärdiga livsmedel, som alla borde ha råd med. Nötkött från mjölkbesättningar är dessutom en nödvändig kompletterande inkomstkälla för mjölkbönderna. Den svenska mjölkproduktionen är allvarligt hotad av för låga avräkningspriser från mejerierna till bönderna.

  Sverige måste ta ökat ansvar för den globala livsmedelsförsörjningen. Världens livsmedelsreserver räcker bara ett par månader, vilket driver upp matpriserna till ständigt nya rekordnivåer i fattiga länder. En stor bov i det dramat är att stora åkerarealer i världen tas i anspråk för energiproduktion, men även till småhusbebyggelse, externa stormarknader och motorvägar. Samt ökenspridningen och vattenbristen i världens torra områden.

  I stället för att prata om köttskatt, borde vi prata om rejält höjda fastighetsskatter på FÖRE DETTA jordbruksmark. RÄDDA DEN SKÅNSKA LANDSBYGDEN! Bygg i stället på lågproduktiv skogsmark i de s.k. skogslänen!

  SvaraRadera
 3. Jag är för en köttskatt, eftersom kött är inte bara miljövänligt och oetiskt, utan tar också allt för mycket plats att framställa för att det skall finnas mat till alla på jordklotet, och vi blir inte färre. Å andra sidan har finansministern en poäng, i att skattesystemet inte är till för att detaljstyra människors liv, och dessutom slår ju skatten hårdast på de fattiga, som jag antar inte är de största köttkonsumenterna.

  Problemet med dagens köttindustri är dock huvudsakligen de "stora drakarna", gårdar med otroliga besättningar, som på grund av sin storlek inte kan ha djuren ute, vilket gör att de inte kan beta och därmed stimulera mer koldioxidupptagning ur luften från gräset utan istället måste köpa in foder som transporterats långt. Inte nog med att detta skapar färre jobb, försämrar vår landsbygd, miljö och köttkvalité, så hämmar det framväxten av nya (eller av gamla inspirerade), småskaliga och miljövänliga "köttodlingsmetoder" (t.ex. med rotation mellan olika sorters boskap för mer effektiv och hållbar markresursuttnyttjande eller boskapsraser mer anpassade för vårt klimat och de sjukdomar som finns här, och därmed skulle kunna slippa antibiotikan som pumpas i djuren och via dem ut i naturen och där riskerar att orsaka antibiotikaresistens).

  Lösningen där vore kanske en progressiv skatt på kött som gjorde att större besättningar betalade mer per djur, medan kanske de lite mindre fick lägre skatt än idag. (Risken är att detta skulle ge orimliga fördelar åt importerat kött, men det kanske kan avhjälpas med tull?[vilket i.o.f. skulle ge än mer av detaljstyrning via skattesystemet]).

  Kanske det har blivit dags att ransonera köttet igen? Men det skulle folk nog inte tycka om, tror jag tyvärr.

  Och ang. proteiner i kött så har både ost-, bön- och sojaprodukter i flera fall lika bra eller bättre värden, som gott torde räcka väl åt alla samhällsklasser.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Många intressanta tankar. Just en progressiv köttskatt vore något att utreda.

   Radera