torsdag 3 januari 2013

Arga män är roten till så mycket smärta

Förebyggande arbete är ett av dom allra effektivaste sätten att spara pengar på. I frågan om unga på glid finns det många olika beräkningsmodeller och jag har hört en mängd olika siffror på vad en ung människas liv kan kosta om personen i fråga fångas upp i tid eller ej av samhället. S har i många kommuner, även här i Helsingborg, drivit frågan om sociala investeringsfonder. Fonder som ska användas just för förebyggande arbete och tvärsektoriella projekt.

När det gäller våldsbrott är det av enorm vikt, både mänskligt och ekonomiskt, att framförallt unga killar får den hjälp och det stöd som dom behöver. I detta arbete är det oerhört viktigt att olika aktörer samverkar. Så är inte alltid fallet. Varje myndighet har sina budgetar, sina "stuprör", att hålla sig inom och då blir en kostnad i den ena budgeten ett hinder även om det uppstår en större besparing i en annan budget. Jag kan bli oerhört frustrerad över detta. Det gäller inte bara i fråga om unga på glid utan kan vara såna enkla saker som att Skånetrafiken och Trafikverket inte kommunicerar när tågtider ändras och appen inte uppdateras. Men kontentan är att samhället förlorar massor av pengar och det uppstår mänskligt lidande helt i onödan.

Som jag har berättat om tidigare har jag ställt till med en hel del jävelskap i unga år och för mig är det självklart det som Ingvar Nilsson talar om. Nilsson säger:

"Ja, det viktigaste är att fånga de här unga, de är framförallt män, när de är tillräckligt unga. I grund och botten är den viktigaste rekryteringskällan för våldet skolmisslyckanden.
Kan vi fånga de här unga pojkarna i skolan, så att de inte känner sig som ”losers”, då kan vi reducera rätt stor del av det här våldet. Och då pratar vi om att fånga dem innan femtonårsåldern."

Det ligger så enormt mycket i detta. Känslan av att vara sämre än andra eller att inte räcka till, känslan av att inte få tillräckligt med bekräftelse eller känslan av att alla är emot en är dom farligaste känslorna som finns. Dom är roten till så mycket aggression och hat, så mycket våld och smärta, och kan man bara nå dessa individer så kan man komma mycket långt. Jag tror att jakten på ett gott samhälle börjar någonstans här. Arga män är roten till så mycket lidande. Men även dom är människor som behöver en hjälpande hand.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar