onsdag 3 oktober 2012

Oroväckande utveckling i Sverige

7,5 procent arbetslöshet i landet och regeringens stora satsning är en 16 miljarders sänkning av bolagsskatten. En skatt som knappast ger några tillskott av arbeten på kort sikt och på lång sikt är det också tveksamt. Samtidigt målas en mycket oroväckande bild upp framför oss.

Idag varslas 330 tillsvidareanställda och 60 konsulter på Volvo i Säffle. Igår varslades hundratals på Orrefors och på Holmen. Häromveckan varslades folk på Kemira och McNeil här i Helsingborg. Nyheter om att folk får gå har också rasat in från Ballingslöv, Jönköping  och i Lund. Även i Södertälje har stora varsel lagts. Så här skulle man kunna fortsätta på ort efter ort i Sverige. Mönstret är lika välbekant som skrämmande. Jag är inte gammal nog för att minnas nyhetsrapporteringen kring varslen i början av 90-talet men nog måste det ha sett ut ungefär som nu. Den stora skillnaden då gentemot nu var förutom den statsfinansiella situationen det faktum att arbetslöshetsnivåerna i utgångsläget var mycket lägre. Vi går alltså in i en oerhört tung period med vad som är att betraktas som massarbetslöshet om man ska tro Fredrik Reinfeldt.

Just den statsfinansiella situationen är en stor del av nyckeln till att klara den här krisen. Att våga lägga pengar på utbildning, på riktiga jobb åt långtidsarbetslösa och ungdomar och att våga satsa på nya företag, innovationer och entreprenörer, något som skapar jobb här och nu, är rätt medicin. Att dessutom satsa på att stärka hushållens ekonomi istället för bolagens är mycket effektivare ur ett jobbskapande perspektiv. Det är därför som S budget ligger så oerhört rätt i tiden.

Oavsett politisk färg bör man känna stor oro inför dom tider som ligger framför oss. Det gäller att klara jobben. Alliansregeringen har haft sex år på sig att få ner arbetslösheten på stabila nivåer. Detta har dom misslyckats fullständigt med och eftersom Fredrik själv sa att vi skulle utvärdera honom på jobben så tänker vi göra det. Och då får du klart underkänt Fredrik. Oavsett vilket betygssystem som vi använder oss av. Dessutom fuskar du.


För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna 

1 kommentar:

  1. Kan meddela att det som händer nu bara är en mild vårbris mot vad som hände i början på 90-talet när svenskarna deporterades ut i massarbetslöshet. Detta berodde främst på att bostadsbubblan briserade pga bankernas och politikernas inkompetens (tydligen har vi ingenting lärt om man ser på dagens situation).

    Håller emellertid med om att utvecklingen är minst sagt illavarslande. Existerande jobb försvinner utan att ersättas av motsvarande nya i samma takt.

    SvaraRadera