tisdag 30 oktober 2012

Skjut på avsändaren istället

Idag kom veckans nyhetsbrev från SKL. Brevet innehåller som vanligt både det ena och det andra. Två artiklar fångade mitt intresse. Den ena handlade om att försörjningsstödsbördan ökar och att allt fler sitter fast i det som tidigare kallades socialbidrag. Den andra var en debattartikel av en drös borgerliga Stockholmspolitiker som tillsammans med SKL:s ordförande Anders Knape (M) klagar på Arbetsmiljöverkets påstådda paragrafrytteri. Ett rytteri som dom påstår är omotiverat bland annat pga det, enligt deras mening, dåliga forskningsläget på området.

Båda artiklarna fick mig att förvånas på olika sätt. I frågan om det ekonomiska biståndets ökning slås man av att det ingenstans i artiklen nämns ett ord om den statliga kostnadsöverlastningen på kommunerna. Om det här var regeringens eller Moderaternas hemsida skulle jag inte ha reagerat nämnvärt. Det vore ostrategiskt att nämna dessa fakta eftersom det är den borgerliga politiken som skapar problemen för kommunerna. Men nu är det kommunernas egen intresseorganisation som skriver och då vore det på sin plats, kan man tycka, att frågan om kostnadsökningar för kommunerna kom upp. Vilka konsekvenser skulle det ge, rent ekonomiskt, om dom gamla a-kasse- och sjukförsäkringsreglerna hade gällt? Detta är en högst relevant fråga för en kommunorganisation.

När det gäller debattartiklen slås jag mest av häpnad över borgarnas fräckhet. För jag antar att det är ren och skär fräckhet som är rådande. Alternativet vore okunskap men eftersom jag vill ta skribenterna för pålästa så antar jag att dom bara drar en rövare och hoppas att den ska gå hem. Skribenterna skriver bland annat:

"Badrum och hela boenden byggs om för att tillgodose Arbetsmiljöverkets krav, men blir arbetsmiljön bättre? Flera av de medarbetare vi talat med, på boenden som dömts ut, ser det som problematiskt att de äldre behöver flytta och att verksamheten hotas av nedläggning. Vi undrar vad Arbetsmiljöverket baserar sina krav på?

Få fullskalestudier har gjorts för att mäta den yta som behövs för att utföra ett bra arbete på äldreboenden. Endast en dokumenterad studie har gjorts. Denna genomfördes 1979 av Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut. Institutet är numera nedlagt.

Bra arbetsvillkor för medarbetare ser vi som förutsättning för att arbetet ska kunna ske på ett tryggt sätt som säkerställer kvalitén på omsorgen för de som behöver den.
Vi vet att det finns en önskan att Arbetsmiljöverket, i stället för att fokusera på stelbenta vitesförelägganden som SKL ser gäller både kommunerna och landstingen, borde lägga mer krut på att ge råd och tips om hur olika arbetsmiljöproblem ska lösas."

Vän av ordning vill då påpeka ett par saker:

1. Ett av skälen till att Arbetsmiljöverket inte hinner med att göra uppdateringar av alla regler är för att en av dom första åtgärder som den borgerliga regeringen genomförde vid maktskiftet 2006 var att skära ner anslagen. Arbetsmiljöverkets arbete nedprioriterades ordentligt.

2. I samma veva valde borgarregeringen att lägga ner Arbetslivsinstitutet. Detta institut sysslade med forskning kring arbetslivet och arbetsmiljön. Kunskapen och kompetensen som fanns vid detta institut vad stor och på många sätt världsunik.

Detta vet givetvis skribenterna mycket väl. Men istället för att klaga på sina kompisar i regeringen så klagar man på ett skadeskjutet verk som kämpar för att skapa en god arbetsmiljö som i sin tur gynnar brukarna genom att ge personalen bättre möjligheter och förutsättningar att göra ett gott jobb. Fast det är ju lättare att skjuta på budbäraren. Framförallt om man är polare med avsändaren.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar