onsdag 24 oktober 2012

Hur många borgerliga misslyckande kan ignoreras?

Politik går ut på att nå resultat eller att förverkliga sin vision om man så vill. Ofta sammanfaller visionerna. Alla politiska partier är t ex överens om att brottsligheten ska minska, att människor ska kunna känna sig trygga eller att färre ska gå arbetslösa. Vad som skiljer när målbilden är den samma är metoderna. Regeringen Reinfeldt kom till makten genom att lova att arbetslösheten skulle sjunka. Det har den inte gjort. Trots dom största skattesänkningarna i mannaminne har vi idag en långt mycket högre arbetslöshet än vad vi hade när borgerligheten kom till makten. Oavsett hög- eller lågkonjunktur så har borgerligheten misslyckats med att nå målet. Deras väg till visionen har misslyckats.

Samma sak gäller i fråga om brottsligheten. Trots en av dom största satsningarna någonsin på fler poliser så går brottsbekämpningen idag sämre än tidigare. Färre brott klaras upp och om BRÅ inte t ex använt sig av vad som närmast kan benämnas som kreativ bokföring så hade det sätt ännu värre ut. Fler poliser, färre uppklarade brott.

Skolan faller också in i kategorin av stora misslyckanden. Skolresultaten sjunker. Lärarna går på knäna. Kommuner riskerar (kanske) att tvingas säga upp lärare pga löneökningar. Misslyckandet är av stora mått.

Trots detta fortsätter borgerligheten, fullt förståeligt, att hävda att det inte är någon fara. Dom fortsätter hävda sina metoder. Dom fortsätter hävda sin kompetens. Den ena satsningen efter den andra resulterar i bästa fall i osäkra resultat, i värsta fall i riktigt dåliga resultat. Men efter sex år vid makten hävdar många borgerliga debattörer att bara dom får en chans till, bara dom får mer tid, så kommer allt bli guld och gröna skogar. Det är som om dom försöker driva opposition på sin egen politik. En metod som är väl beprövad men när misslyckande efter misslyckande rullas fram så blir det föga trövärdigt att en chans till skulle vara lösningen.

Lösningen ligger istället i en ny regering. Sverige har varit lekstuga för borgerliga testballonger under åtta år när vi går till valurnerna 2014. Många tunga löften är redan nu misslyckade. Ingen, med undantag från Anders Borg, tror på allvar att arbetslösheten kommer att sjunka under 2006 års nivåer i september 2014. Skolresultaten kommer, om man ska tro Björklund, inte att vara bättre förrän runt 2021. Hur det kommer att se ut med brottsligheten är oklart. Men att en vikande trend skulle förändras radikal på två år är osannolikt. Lägger man därtill enkel socioekonomi så vet vi att samhällen med ökande klyftor är mer utsatta för kriminalitet. Det talar knappast för att borgerlighetens helhetskoncept kommer att fungera på brottsbekämpningen.

Jag är tämligen övertygad om att många väljare förstår detta. Därför är det oerhört viktigt att vi pratar om det. Jobben och skolan kommer att avgöra valet 2014. Brottsligheten kommer att vara ett gissel så länge vi inte löser dessa två frågor. Sen kan Beatrice Ask & Co satsa, omorganisera och skälla på polisen bäst dom vill.


För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar