tisdag 2 oktober 2012

Fredrik och Håkan har båda sina poänger

Fredrik Reinfeldt gjorde sig impopulär för ett tag sedan genom att ge uttryck för tankar kring att vi bör höja pensionsåldern till 75 år. Att detta inte föll i god jord är ganska naturligt. Med många människor ofrivilligt på deltidsarbeten, med gott om yrkeskategorier som inte ens orkar att jobba tills dom blir 65 och med runt 400 000 arbetslösa känns inte höjd pensionsålder som den första åtgärden man ska ta till för att få fler arbetade timmar i landet. Att Fredrik tog en risk är uppenbart. Men självfallet har hans utspel påverkat debatten och det var säkerligen i mångt och mycket hans mening också.

För att vårt pensionssystem är ohållbart om vi vill bevara välfärden även på äldre dar är helt uppenbart. Håkan Juholt inledde sin korta period som partiledare med att lyfta frågan om pensionssystemet. Fredriks utspel kan ses som en fortsättning på den debatten. Skillnaden mellan Håkans och Fredriks utspel var att Fredrik började i individänden. Din pensionsålder ska höjas. Håkan började i systemänden. Systemet är felkonstruerat.

Jag tror båda har rätt. Att systemet bygger på att folk ska bli aktiespekulanter är knappast hållbart. Det fungerar när börserna går upp. Men lika säkert som att någonting går upp så går det också ner. Och med kapitalismens ständigt ökande fart blir krascherna, dvs nedgångarna, allt vanligare. Folk kommer ikläm och det är inget som ett välfungerande välfärdssystem ska utsätta sina medborgare för. Samtidigt kan vi inte ändra i systemet om vi inte ser på åldersfrågan. Att vara pensionär idag är inte som att vara pensionär igår. Bland annat Bodil Jönsson har skrivit bra om hur den förändrade pensionen ter sig. Dagens nyblivna pensionärer blir i många fall mer eller mindre utkörda från sina jobb. Efter 67 kan arbetsgivaren säga tack och adjö utan att arbetstagaren har något att säga till om. Detta är ohållbart. Att folk ska kunna jobba så länge dom vill tycker jag ska vara en självklarhet. Men man kanske måste ändra förutsättningarna för lönesättning och, som Jönsson påpekar, gå från ett timbaserat lönesystem till ett prestationsbaserat dito efter en viss ålder.

Så en översyn av pensionssystemet och pensionsåldern går hand i hand. Det är en nödvändighet att det sker snart och jag tror inte att det är omöjligt att nå en bred parlamentarisk uppslutning bakom ett förändrat system. Om man kombinerar det med en större diskussion om arbetslivets villkor kan det dessutom bli riktigt bra. Men det sistnämnda är kanske att begära för mycket.

Foto: tidaholm.se


För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar