söndag 14 oktober 2012

Det ideella föreningslivets villkor och utmaningar

Det ideella föreningslivets roll för det svenska samhällets unika karaktär kan inte nog poängteras. En av dom mest svenska företeelser som finns är just vårt föreningsliv. Föreningar som engagerar människor på lika villkor och som hjälper till att fostra både demokratiska medborgare och stora världsstjärnor (som är demokrater dom också). Zlatan är ett typexempel på vad svenskt föreningsliv kan åstadkomma. Stefan Holm är ett annat. Carolina Klüft ett tredje och så kan man fortsätta.

Samtidigt är föreningslivet utsatt för samma press från konsumtionssamhället som alla andra sektorer. I takt med att människor lägger allt mer tid på mediakonsumtion, på jobbet och på att ta hand om sig själv i oorganiserad form får föreningslivet det svårare att rekrytera ledare och funktionärer. Många anser sig inte ha tid. Detta skapar nya utmaningar som måste hanteras.

Föreningsbidragen är en evig fråga. Hur stort bidrag ska samhället stå för och hur mycket måste dom ideella krafterna själva skramla ihop till? Var går gränsen för hur hög en medlemsavgift kan vara utan att det blir en klassfråga om man kan delta eller ej. Många idrotter är där redan idag. Andra närmar sig. Med en kvarts miljon fattiga barn i Sveige blir utmaningarna för såväl samhällets i stort som det ideella föreningslivet enorma. Idrotten och kulturen är ofta den enda länk dessa barn har till samhället bortsett ifrån den obligatoriska grundskolan. Om den länken bryts ökar segregation och utsatthet enormt.

Värdet av det ideella föreningslivet är mycket stort och det tål att påpekas. Det är på många sätt en lika unik del av Sverige som den svenska modellen själv. Föreningslivet identifierar många orter och samhällen runt om i vårt land. Vad vore t ex Åtvidaberg utan ÅFF, vad vore Listerlandet utan Mjällby?

Jag tar frågan om det ideella föreningslivets villkor och överlevnad på största allvar. Det vet jag att mitt parti också gör. Här i Skåne håller vi just nu på att ta fram ett idrottspolitiskt program och jag har stora förhoppningar på att det är något som kommer att ge oss många bra tankar och idéer kring hur vi ska utveckla den ideella sektorn i samklang med övriga samhället.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar