söndag 21 oktober 2012

Den moderata bildsättningen krackelerar

Moderaterna är ena hejare på bildsättning. PR är förmodligen M:s starkaste kort alla kategorier och det är fullt förståeligt. Äger man bildsättningen äger man agendan. Första gången en lögn berättas synas den och avslöjas. När man berättar den för tusende gången har det blivit en sanning. Det var så A-kassa, som är en försäkring, blev bidrag. Det var så sjukförsäkringen, som hör och häpna också är en försäkring, blev bidrag.

I frågan om klimat- och miljöpolitik har denna praktik utnyttjats till fullo av M. Under sex år har partiet försökt framstå som stora miljövänner. Det finns också en och annan moderat som verkligen tror på detta. Men dom allra flesta är inte beredda att betala det pris som miljön kräver. Det kostar för mycket både ekonomiskt och ideologiskt. Effektiv miljöpolitik är något som marknaden inte klarar av själv. Det kräver stora ingrepp i den frihet som M säger sig värna. Och i visa hänseende är det rätt. Ett företag får inte göra produkterna hur billiga som helst även om konsumenterna efterfrågar den produkten. Inte om det sker till en för hög miljökostnad. Därför är massor av ämnen förbjudna. Det är ett ingrepp från samhällets sida och M har svårt för detta. Av rent ideologiska skäl.

Så istället arbetar man med bildsättning. Ett tydligt exempel på hur bilden är viktigare än sanningen är Peter Danielssons (M) lögn om att han gått till ett evenemang istället för att ta bilen. Det hela var en ren lögn. Men Danielsson vet värdet av att sätta bilden, av att kontrollera agendan, och då var priset för lögnen inte högre än att han försökte sig på den. Samma sak är det med Anders Borg. Här hemma i Sverige talas det om miljö. I EU driver Borg en konservativ agenda tillsammans med den rent miljöfientliga regimen i Polen.

Miljöfrågor blir sällan så stora att dom avgör val. Men utifrån ett valperspektiv är det inte så lyckat om fasaden krackelerar på ett område och i frågan om miljön står Moderaterna med byxorna nere såväl lokalt som nationellt.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!

*****

Bloggat: Roger om politikens återkomst, Peter H om brutna löften

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar