måndag 1 oktober 2012

Dags att slakta en helig Graal

Överskottsmålet är på mångas läppar just nu. Anders Borg kommer att bryta mot det om man ska tro alla utom honom själv och hans allianspolare. Detta bryr sig givetvis inte Borg om. I vanlig ordning vet han bäst. Ungefär som med hans prognoser. Om S kommer att välja att följa Borgs linje eller inte får vi vet på onsdag. Men att överskottsmålet kommer att diskuteras kan man med största sannolikhet konstatera.

Hur det än blir med den saken så tycker jag det är bra att dom finans- och penningpolitiska spelreglerna diskuteras. Sverige har under snart 20 år levt under en penningpolitisk regim som värnat prisstabiliteten. Dvs det som varit överordnat allt annat är inflationsbekämpning. Målet för inflationen sattes av någon anledning till 2 %. Verkligheten har visat att man legat på 1,3 % dom senaste åren. Konsekvensen av detta är uppenbar. Arbetslösheten är högre än vad den hade behövt vara. Människor har kommit i kläm. Utifrån det normpolitiska paradigm som rådde under mitten av 1990-talet är detta smällar man får ta. Inflationsbekämpningen är överordnad allt.

Om detta kan man ha många åsikter. Hans Tson Söderström har en. Socialdemokraterna har en annan. Lars EO Svensson en tredje. Poängen är att jag tycker detta är uppfriskande. Vi måste våga ifrågasätta den ekonomiska politiken och framförallt måste politiken vara överordnad ekonomin. Det kan inte vara så att ekonomer ska ta dom strategiska besluten för landet. Det är den demokratiska valda makten som ska vara högsta makt och inget annat. När jag läser Tson Söderströms debattartikel idag undrar jag lite hur det egentligen är ställt med den saken.

"Riksbanksledningens operativa självständighet är en av de viktigaste hörnpelarna i den penningpolitiska regim som visat sig så framgångsrik runt om i världen. Självständigheten värnas bland annat genom ett explicit förbud för direktionen att ta – eller begära – instruktioner från politiska organ. Fullmäktige ska utse ledamöter av direktionen som har de bästa förutsättningarna att självständigt analysera det ekonomiska läget och fatta lämpliga penningpolitiska beslut. Att välja ledamöter av direktionen i syfte att påverka räntebesluten i en viss riktning strider helt mot avsikten med den nya riksbankslagen." - DN

Tson Söderström vill värna penningpolitiken och undanhålla den dom folkvalda. Som en konsekvens försöker dom folkvalda välja ledamöter i direktionen som har deras åsikter. Det liknar på så sätt lite utnämningen av högsta domstolens ledamöter i USA där politiseringen är enorm (utan några paralleller i övrigt). När det gäller domstolsväsendet är friståendet självklart. I fråga om penningpolitiken vill jag påstå att det inte är alls lika självklart.

Debatten lär fortsätta och det är glädjande. Jag hoppas också det kommer en diskussion om överskottsmålet och om S förslag om ett sysselsättningspolitiskt mål. Även investeringsmål bör diskuteras. För en sak är säker, inflationsbekämpningen som ensam helig Graal måste kunna ifrågasättas.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
 
Läs mer på Socialdemokraterna

2 kommentarer:

 1. Om du hade läst på gällande Sveriges oförmåga att hantera inflation historiskt så tror jag att du ändrat uppfattning. Jag vill inte tillbaka till det Sverige där vi har inflation på 10% per år och ständiga devalveringar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan inte se att jag någonstans sagt något om 10% inflation. Det är just eftersom jag har läst på som jag tycker att det är fel att bara rikta in sig på inflationsbekämpning.

   Två saker talar för att Sverige hade mått bra av högre inflation än 1,3%.

   1. Den starka kronan.
   2. Den mycket höga arbetslösheten.

   Radera