torsdag 4 oktober 2012

Är den amerikanska drömmen den svenska framtiden?

Foto: http://watersblogged.blogspot.se (republikansk stödblogg men flaggan var bra)


Se mot USA och du ska skåda framtiden. Ungefär så kan man kortfattat förklara hur bilden av vår värld har sett ut under decennier. Att det stora landet i väster har sina förtjänster är det ingen fullt seriös debattör som påstår. Att det dock har horribla brister är det en del som förnekar eller helt enkelt väljer att ignorera.

När det gäller frågan om jämlikhet och ekonomisk funktionalitet bör man dock kasta in ett helt gäng med brasklappar. Ginikoefficienten i landet är hög. Ägandet är koncentrerat och skuldberget växer. Infrastrukturen förfaller enligt många intellektuella som t ex Tony Judt och kostnaderna per capita för sjukvården är, trots skrikande ojämlikhet, bland dom högsta i hela västvärlden.

Samtidigt med detta pågår det amerikanska presidentvalet. Ett val som av många har beskrivits som ett ödesval. Kampen mellan dom som vill se mindre statlig inblandning och dom som vill se mer är stenhårt. Obama som såg ut som en säker valvinnare för några år sedan är idag en stjärna på nedgång. Att han blir omvald är långt ifrån säkert. Vad det skulle innebära för landet och världen om Romney vinner vågar man knappt spekulera i.

Den intressanta paradoxen i den amerikanska retoriken kring skatter är att trots att landet har genomfört enorma skattesänkningar under flera decennier, trots att man avreglerat marknad efter marknad, trots att "talangar och entreprenörer" har fått fritt spelrum så står landet ändå vid en avgrund och är oerhört nära att trilla ner över kanten. Miljoner och åter miljoner människor har fått se sina liv sönderslagna i spåren av kraschen 2008 och ändå anses mer av samma medicin vara rätt väg framåt. Inte ens demokraterna vågar gå fram med några radikala förändringar. Sjukförsäkring till alla var den stora grejen i valet mellan Obama och McCain. Att alla människor ska ha rätt till en god sjukvård var alltså stridslinjen. I ett land som av många anses vara föredömet och drömmen på jorden.

Ett mått på ett lands verkliga frihet och välstånd är bland annat den sociala mobiliteten. Hur lätt det är för "murarens påg att bli professor" helt enkelt. I USA, som ofta framhålls som klassresornas förlovade land, är den sociala rörligheten lägst i hela västvärlden (tillsammans med Storbritannien). I Sverige däremot är den hög (även om vi under den borgerliga regeringen ser att den stadigt sjunker).

Jag är orolig för utvecklingen i såväl USA som Sverige. För om USA fortsätter att sjunka och om landet tar en än mer nyliberal riktning så kommer världen att bli en betydligt farligare plats. En amerikansk dröm utan verklig substans som bara fylls med tomma löften kommer visa sig ödesdiger. Om dessutom svenska beslutsfattare lever kvar i villfarelsen att landet i väster är ett föredöme på dom flesta punkter så riskerar vi att hamna riktigt snett även i Sverige. En sund och upplyst diskussion behövs om det samhälle som växer fram i USA. En diskussion som somliga klarar av att föra och som många misslyckas med.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar