torsdag 14 juni 2012

Skolskandal pga vinster i välfärden

I höstas hade vi Caremaskandalen. Den satte fingret på frågan om vinster i välfärden i allmänhet och vinster inom äldrevården i synnerhet. Sedan dess ha debattens vågor gått höga och bland annat LO och Skånes socialdemokratiska partidistrikt har sagt nej till vinster i välfärden. Diskussionen har framförallt gällt vården och omsorgen. Frågan om friskolornas vinster har inte riktigt kommit fram. Somliga friskolor är ju fantastiskt bra på att sätta höga betyg så deras tillskyndare har kunnat gömma sig bakom en argumentation om att de vinstdrivande friskolorna minsann inte är sämre än någon annan driftsform. Se på betygen, lyssna på dom nöjda föräldrarna. Tro det att dom är nöjda när ungarna får högre betyg än dom skulle få i en skola som bedömde dom utifrån kunskapsnivå och inte för medföljd skolpeng.

Förhoppningsvis blir det ändring på det nu. Idag briserar nämligen en skandal inom den vinstdrivna skolkoncernen John Bauer. 18 av koncernens skolor uppvisar så allvarliga brister att dom riskerar att förlora sina tillstånd. Skolinspektionen varnar i skarpa ordalag och massor av elever har förlorat viktig undervisningstid under många år. Och allt detta för att vi ska ha vinster i skolan. John Bauer är en skola som tidigare varit i blåsväder pga låg lärartäthet, lärarlösa lektioner och andra brister. Detta har viftats bort av friskoleivrare och vinstförsvarare inom bland annat vårt parti. Vinstincitamentet har inte tagits som något skadligt utan har setts som något positivt för barnens utbildning.

Jag skulle vilja höra dessa företrädare när dom möter eleverna vars utbildning har förstörts pga att politiken inte har förmått att skydda dom mot vinstintressena. Men argumenten kommer att kännas igen och klinga lika falskt som vanligt. Det är kvalitén som är det viktiga, det finns kommunala skolor som är dåliga också eller varför inte "ska vi förbjuda vissa företag att verka fast det finns dom som är nöjda med dessa"?

Som svar på detta säger jag; Ja, kvalitén är det viktigaste och just därför ska vinsterna förbjudas för att värna kvalitén. Ja, det finns dåliga kommunala skolor men visa mig den kommun som har 18 skolor som riskerar att stängas. Ja, vi ska förbjuda dom företag som vill göra vinst på våra skattepengar att verka i välfärden inklusive skolan. Dessutom var säkerligen en hel del nöjda med BT Kemis verksamhet också eller eternitfabriken i Lomma men dessa företag var ändå skadliga för människor. Och faktum är att det är även John Bauer.

Votering ska begäras och verkställas i frågan på kongressen och jag hoppas innerligt att Socialdemokraterna kommer att stå på barnens och ungdomarnas sida i denna fråga och inte på kapitalintressenas.

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

3 kommentarer:

 1. Varför kräver du inte att kommunen ska vara huvudman även för de fristående skolorna? Att förbjuda vinst, samtidigt som rådande anarki med kommunerna som passiva betalare får råda, kommer att bli ett slag i luften.

  Den ensidiga fokuseringen på vinsten undanskymmer de andra aspekterna av problemet. För det första måste vi konstatera att vinstprocenten beräknas på insatsen och inte på omsättningen. När man sålunda talar om en vinst på 20 % av omsättningen, så kan det vara 200 % av insatsen, vilket naturligtvis är en oerhört stor vinst. En rimlig vinst ligger på 3 - 5 % av insatsen. Försök få ett banklån med den räntan!

  I debatten har jag föreslagit att:

  1) Att verksamheter som inte är lämpliga att konkurrensutsättas ska drivas i offentlig regi.

  2) Att det ska vara en offentlig huvudman för all skattefinansierad verksamhet som utförs i privat regi.

  3) Att den offentliga huvudmannen ska ha rätt att säga nej.

  4) Att den tillåtna vinstudelningen från privata företag, som driver skola, vård och omsorg, ska vara högst statlåneränta + 1 %, vilket f.n. blir c:a 3,7%, beräknat på insatsen.

  5) Att eventuellt överskott, utöver den tillåtna vinstudelningen ska betalas tillbaka till kommunen eller landstinget.

  6) Att alla investeringar och utvecklingskostnader ska finansieras med privata medel, och inte med skattemedel. Min huvudinfändning mot "non profit"-bluffen är att anhängarna inte vill klart ta ställning mot skattefinansiering av bolagens investeringar. Det är ju då fråga om att smygvinster gernereras på sikt med skattemedel.

  7) Att fullständig transparens (d.v.s offentlighetsprincipen) ska råda beträffande bolagens bokföring och ekonomi, så att ev försök att föra ut vinster på smygvägar upptäcks och förhindras.

  8) Beträffande skolor har jag också framfört att 16 % är en för hög friskoleandel. 16 % av de svenska eleverna går i fristående skolor. Det borde i varje fall vara under 5 %. Skolbranschen måste alltså saneras, och jag skulle inte tillhöra de sörjande om John Baueer-skolorna försvinner helt.

  9) Om jag har missat något, kan du tala om det, så kanske jag tar med det också nästa gång.

  Det har inte inträffat någon "skolskandal pga vinster i välfärden". Att påstå det är att förväxla orsak och verkan. Vinsterna är ett resultat av skandalen, det som har blivit en skandal när det har nått offentlighetens ljus, inte tvärtom!

  Med ett vinstförbud kommer du inte åt orsakerna till det som är en skandal. Men tvingar massor med hederliga (små-)företagare att slå igen. John Bauer-skolan kan ombildas till stiftelse, och fortsätta i stort sett som förut. Kommunerna kan inte bli av med eländet, eftersom kommunerna inte är huvudmän för de fristående skolorna.

  Lars Flemström

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vinsten är det överordnade problemet. Organiseringen är sekundär. Jag har inga problem med att ickevinstdrivande aktörer driver friskolor. Det är vinsten som ska bort, inte friskolorna.

   Radera
 2. Du håller inte isär orsak och verkan. Vinster uppstår inte ur ingenting. Skandaler uppstår inte heller ur ingenting. Antingen är nyheten, som har utlöst skandalen, fejkad eller ocskså har den en verklighetsbakgrund. Att 18 av John Bauer-koncernens skolor har så allvarliga brister att de riskerar att förlora sina tillstånd är orsaken till skandalen. Orsaken till skandalen med Caremas äldreboende i Bromma var en onormal dödlighet bland vårdtagarna.

  Du ser inte detta som det mest allvarliga missförhållandet, utan att verksamheten dessutom gick med vinst. Hade överdödligheten varit okej, om verksamheten hade varit SÅ illa skött, så att den dessutom hade gått med förlust? Jag tycker att du företräder ett typiskt politikerperspektiv på frågan.

  Desssutom ser du inga problem med att vi har parallella skolsystem. Är inte segregationen, att barn till föräldrar som har tid och pengar att skjutsa sina barn till fristående skolor lång från hemmet går i andra skolor än barn till fattiga föräldrar?

  Att de kommunala skolorna inte hinner skära ner sina utgifter i samma takt som intäkterna minskar p.g.a minskat elevantal, så att de kommunala skolorna har svårt att upprätthålla kvaliten i undervisningen, är alltså inte ett problem? Är det inte ett problem att konkurrensen mellan skolorna påverkar betygsättningen?

  Jag skulle kunna nämna fler exempel, men du ser bara vinstutdelningen som ett problem. Och visst är de STORA vinstutdelningarna ett problem, eftersom de visar att skattebetalarna antingen betalar för mycket, eller inte får det som de betalar för. Men jag misstänker att det sistnämnda är ORSAKEN till de stora vinsterna.

  Om i stället det förstnämnda gäller, att skattebetalarna betalar för mycket för undervisning och vård, som uppfyller alla kvalitetskrav, så kunde du väl kosta på dig ett erkännande att det är ett bra förslag från mig att överskottet ska betalas tillbaka till kommunen eller landstinget. Varför kan du inte erkänna det?

  Nej, du gör det lätt för dig. Med ett enda Alexanderhugg tror du att du har löst alla problem, och då slipper du ta ställning till hur problemen ska lösas. Det var ju samma sak med kärnkraften. Du gjorde det lätt för dig i den diskussionen också.

  Förbjud allt, så är alla problemen lösta. Jag skulle vilja vet vad, mer i detalj, som är så farligt med kärnkraften. I så fall skulle vi kanske kunna komma överens om att sådana reaktorer, som är behäftade med så stora skerhetsbrister, ska vi inte ha.

  Ett parallellskolesystem, som ger upphov till så allvarliga problem som det svenska friskolesystemet, ska vi inte ha. Friskolornas andel av det totala elevantalet är för stort. Men detta problem förvärras högst avsevärt av att det saknas en offentlig huvudman för de fristående skolorna, av att bolagen självas är huvudmän för sina skolor.

  Men du kunde inte heller kosta på dig ett erkännande att det behövs en offentlig huvudman även för de fristående skolorna. Nä, förbjud vinstutdelning så är problemen som bortblåsta!

  Om du tycker att det huvudmannalösa tillståndet är så bra, så ska vi väl inte heller ha någon offentlig huvudman för skattefinansierad vård och omsorg? Psykiatrisk tvångsvård bör kanske drivas av icke-vinstudelande personalkooperativ, som inte ens har någon offentlig huvudman över sig?

  När alla som jobbar i verksamheten, själva är ägare, finns det säkert ingen som tjallar. Så kan man plocka ut storkovan ur verksamheten, samtidigt som bokföringen visar nollresultat, och Skatteverket kammar noll.

  Lars Flemström

  SvaraRadera