fredag 8 juni 2012

Det är högern och Miljöpartiet som bär ansvaret och ingen annan

Skånetrafiken drar ner på antalet linjer och detta drabbar företrädesvis landsbygdsorter och mindre städer. Anledningen sägs vara dels lägre intäkter från biljettförsäljningen pga av avskaffandet av kontantresor, dels har inte folk rest kollektivt i den förväntade utsträckningen. Därutöver blev avtalet med Veolia något dyrare än beräknat och detta bidrar också till underskottet.

Argument ett och två kan var för sig vara fullt legitima. Om man inte kände till kontexten skulle man förmodligen nöjt sig med dessa argument och därmed var frågan avförd från dagordningen. Men den som rest med Skånetrafiken dom senaste åren vet att argumenten inte har den legitimitet som man vid första anblick kan tillskriva dom. Att antalet resenärer inte har ökat i den utsträckning som man budgeterat för är inte det minsta konstigt. När folk inte kan lita på att ett system fungerar är man mindre benägen att sätta sin tilltro till systemet och då sjunker dess förtroende ännu mer. Ungefär som med grekiska skattebetalare. Varför betala skatt om man inte vet att pengarna går till det dom är avsedda för. Varför åka tåg om man tar en stor risk att bli försenad varenda gång?

Kontantfrågan är knepigare. Att minska kontanthanteringen är i huvudsak en arbetsmiljöfråga och därför är det självklart för mig som socialdemokrat att vara positiv till denna förändring. Jag tycker Jojo-kortssystemet har fungerat bra för mig personligen så det är inte någon uppoffring att avstå kontanter på bussar och tåg. Man kan dessutom betala med kontokort på regionbussarna och i tågautomaterna så det vållar knappast några problem i dagens kortsamhälle. Det finns säkert dom som inte håller med i just denna del och det har jag förståelse för men som sagt, för mig personligen är Jojo-kortet bra. Vad man då kan fundera kring är priset. Alla som har ett Jojo-kort får samma rabatt och det är här budgetposten blir till en minuspost.

Detta skulle man förmodligen kunna lösa. Att skapa olika former och nivåer på rabatten vore ett sätt att lösa problemet. Är det nödvändigt att sänka biljettpriserna lika mycket på alla Jojo-kort? Kan man differensiera rabatten mer än man gör idag? Jag vet inte men man bör kunna hitta lösningar på detta.

Sista argumentet, att det blir minus pga fördyrade upphandlingar och avtal, är en "neverending story" i Region Skåne. Hur många avtal har inte borgarna brutit, omförhandlat och fördyrat sedan dom tillträdde 2006? Det är kollektivtrafik, det är ambulanser, det är vårdcentraler och så där håller det på. Privatiseringsdogmatismen har kostat skattebetalarna i regionen multum och trots detta, trots all erfarenhet och all praktik, så fortsätter borgarna, ivrigt påhejade av Miljöpartiet, att privatisera vartän dom kan. Man blev nästan chockskadad när man kunde läsa om att ambulanserna, för stunden, kommer att drivas av det offentliga i nordvästra Skåne.

Summan av kardemumman är att budgetunderskottet och dom därpå följande neddragningarna inom kollektivtrafiken i Skåne är konsekvenser av en mycket medveten politisk linje förd av borgarna och Miljöpartiet. Ansvaret kan inte skyllas på sviktande underlag eller på tjänstemännen. Ansvaret är och förblir politikens. Man bör ta sig en rejäl funderar på hur Miljöpartiet försvarar att tusentals skåningar nu förmodligen tvingas ta bilen till jobbet istället för att åka kollektivt. Hur bra är det för klimatet?

*****

Bloggat: Tony

Läs mer på Socialdemokraterna

3 kommentarer:

 1. Det är framför allt Miljöpartiet som driver den linjen. Nedläggning av busstrafik har också gjorts i samarbete mellan mp och s. Det är priset som de andra partierna får betala för mp-stöd. Uttunningen av linjenätet görs för att finansiera mp:s krav på sänkta biljettpriser för rika bilägare, som är den enda resenär-grupp som kollektivtrafiken är till för i mp:s värld.

  Det var dessutom onödigt att avskaffa kontantbiljetterna. Det fanns dolda motiv till detta, bl.a. att minska bussarna ståtider vid hållplatserna samt att kontanthanteringen inte bara drar in pengar, utan dessutom kostar pengar. Det hade funnits andra lösningar, såsom återbetalningskvitton.

  SvaraRadera
 2. Jag skrev den förra kommentaren från "Lars". Biljettaxering i kollektivtrafik var en gång mitt yrke, att göra driftkalkyler har jag utbildning i, och detta har varit ett specialintresse i politiken. Miljöpartister uppträder och uppfattas ofta av såväl s- som borgerliga politiker som experter på sina egna hjärtefrågor. Och då blir det fel.

  Jag tycker däremot att du har hamnat rätt, som fokuserar på prissättningen. Visst kan man differentiera biljettpriserna! Jag har ju själv arbetat med alla möjliga typer av rabattsystem.

  Om vi då börjar med frågan varför ska alla vara med och finansiera kollektivtrafiken, om de inte ens kan använda den? Att kunna använda den, men frivilligt avstå, är en annan sak. Det är ju samma sak med bibiotek och sporthallar, som vi alla är med och betalar för, fastän vi kanske inte använder dem.

  Jasg vill gå tillbaka till den gamla tanken att kollektivtrafiken är solidarisk trafik, den ska vara till för alla. Den sociala funktionen, att den ska vara tillgänglig för alla, måste ha högsta prioritet. Det kan självfallet inte vara som tunnelbanan, som kör var 10:e minut, men det måste finnas ett utbud, som inte får underskridas. Och det måste vara trafik sju dagar i veckan, 365 dagar om året.

  Även om vi då lägger oss på ett mycket lågt utbud, under 20 turer per vecka, så kostar det mycket pengar, om alla ska ha tillgång till kollektivtrafik, oavsett var de bor. Prioriteringen kan ju då knappast vara arbetspendling, utan det kommer med ett större trafikunderlag än så. Men tänk dig: gammal och sjuk, boende i glesbygd och ändå inte vara berättigad till färdtjänst. Total isolering i hemmet.

  Den sociala funktionen, tillgänglig för alla, måste alltså ha högsta prioritet. Sedan kan man bygga på med näst högsta och tredje högsta prioritet beroende på trafikunderlag, vid en viss folktäthet i området kan man ha så hög kvalitet (turtäthet mm) så att kollektivtrafiken i praktiken kommer att används för arbetspendling. Arbetspendlare accepterar inte långa väntetider. Man accepterar inte att komma till jobbet en timme innan man börjar.

  Ordet kvalitet inrymmer många faktore: Hög turtäthet, hög medelhastighet, korta väntetider, få förseningar, god komfort. Allt detta kostar pengar. Det finns otaliga analyser och rapporter (jag har läst själv och även gjort egna beräkningar) om förhållandet mellan driftkalkyler, kvalitet och biljettpriser. Och de visar entydigt en sak: att Mp:s lågpris- och enhetsprisfilosofi är fullständigt förödande för kollektivtrafiken.

  Och leder alltså till minskat trafikutbud, vilket drabbar dem som inte har något annat alternativ. De som har alternativ kan ju ta bilen. Rapporterna visar också på en mycket låg priselasticitet för arbetspendling, vilket innebär att prissänkningar i syfte att locka nya resenärer i det närmaste är ett slag i luften. I stället leder prissänkningar till lägre biljettintäker från dem som ändå åker kollektivt.

  Dessutom är arbetpendeling, tvärtemot vad många tror, en dålig affär rent ekonomiskt, efter kollektivtrafiken måste hålla sig med en dyrbar överkapacitet under de flesta av dygnets timmar för att klara toppbelastningarna under rusningstid. Elasticiteten för komfort är, tvärtemot priselasticiteten, ganska hög. Vilket betyder att många resenärer hellre väljer bilen, även om det är flera gånger dyrare.

  Mp vill emellertid sätta prisnivån för alla på den nivå, som de fattigaste resenärerna har råd med. När detta inte håller ekonomiskt, höjs priserna för fattigfolket också. I Stockholms län kostar ett månadskort för 2 km lika mycket som ett månadskort för 5 mil.

  Svindyrt för fattigpensionärer som åker korta sträckor och superbilligt för rika villaägare långt ut. Men givetvis har man svårt att klara den komfort som de rika villägarna kräver för att ställa bilen! Vad är lösningen? Prisdifferentiering!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant att läsa vad du skriver med din erfarenhet från området. Kul att du håller med mig om prisfrågan och att där finns mer att göra.

   Radera