lördag 23 juni 2012

Breivikdomen är av avgörande betydelse

Breivikrättegången är över och nu väntar alla på domen. Konsekvenserna av domen kan både skrivas upp och ner. Skrivas upp eftersom en dom som dömer Breivik till vård skulle få ödesdigra konsekvenser och ner eftersom en fängelsedom skulle innebära att Breivik låses in under många år framöver som vilken förbrytare som helst.

Om Breivik anses vara sjuk är hans dåd ett illdåd av en sjuk individ som inte förstod bättre. Om Breivik är frisk är det en överlagd handling av en fullt tillräknelig individ. Det är fortfarande ett illdåd givetvis men det är också ett terrordåd av samma typ som Elfte semptember, Balibomben, Stockholmsbomben eller Lockerbie. Därför spelar det stor roll för vår syn på Breiviks dåd huruvida han är sjuk eller inte.

Mattias Gardell m.fl experter vittnade om att Breiviks föreställningar kring civilisationernas kamp och det muslimska hotet mot västerlandet är ideologiska tankar och idéer som frodas och skapas ute på den yttersta högerkanten. Hans antimarxism och hans monokulturalistiska världsåskådning är något som t ex Sverigedemokraterna starkt instämmer i och att kalla dessa föreställningar sjuka vore visserligen tilltalande men samtidigt att banalisera dom. Vad det handlar om är fascism i modern tappning och inget annat. Breivik är en fascist och hans terrordåd är en politisk handling.

Den man vi har sett i rättegångssalen under många veckor nu är en övertygad fanatiker men att han skulle vara sjuk vore att säga att extrema ideologiska element är sjukdomssympton och inte aktiva politiska val. Frågan som då inställer sig är om den norska domstolen skulle dömt Usama bin Laden eller någon annan som utfört terrordåd som sjuka också.

För övrigt anser jag att vinster i välfärden ska förbjudas!

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar