måndag 9 april 2012

Ska allting vara en handelsvara?


Investeringsbanker, hedge- och pensionsfonder vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Därför investerar dom i saker som dom tycker är lämpliga och som dom tror ska ge god avkastning. För att dom ska tjäna pengar måste dom köpa för ett pris och sälja till ett högre pris. Ganska logiskt eller hur? Konsekvensen är också logisk. Priserna drivs uppåt (för att till slut nå en topp och hela marknaden kraschar).

När man handlar med vissa saker är inte detta ett problem i sig. Att jag som privatperson tar en risk via t ex aktiehandel är min sak. Så länge man inte investerar i oetiska företag eller varor har jag inget emot att det handlas med aktier. Jag gör det själv. Men frågan är vad som är oetiskt och om allt bör vara en handelsvara.

Om man frågar folk vad som är oetiskt att handla med på börsen får man en uppsjö av svar. Många svarar vapen, droger och sex. En del lägger till olja och en del mineraler. Ytterligare andra skulle hävda att det är oetiskt att placera pengar i klädbranschen. Det är svårt att göra ”etiska” investeringar. Inte ens om man håller sig till svenska bolag eller bolag som agerar på svenska marknaden är det helt enkelt. Ta t ex McDonalds, ett bolag som skövlar regnskog, tar in svart städhjälp och fifflar med personalfrågor. Är det ett etiskt bolag?

När man ändå är inne på McDonalds så är steget till mat inte så långt även om man ibland kan ifrågasätta om det som serveras på McDonalds verkligen bör klassas som tjänlig människoföda. Det visar sig nämligen att spekulation i råvaror under dom senaste fem åren nästan har fördubblats och egentligen är väl inte det något som förvånar. I tider av kris söker sig investerare alltid tillstabila placeringar och mat kommer alltid att behövas oavsett konjunktur. Alltså placerar man pengarna där tills mer lukrativa möjligheter öppnar sig. Konsekvensen är, som sagt, att priserna stiger.

Detta drabbar slutkonsumenten. Dvs dig och mig men även alla andra människor i världen av vilka många inte har det riktigt lika gott ställt som vi här i Sverige. Höjda priser på basvaror som ris och mjöl slår hårt mot fattigare delar av världen. Vi har sett uppror mot höga matpriser i tredje världen och vi kommer att se det igen. Dessa uppror fördöms alltid och anses som obefogade av makten.

Att spekulera i höjda matpriser är på många sätt en absurd business. Att tjäna pengar på att människor svälter kan jag svårligen se som etiskt. Matproduktionen är också traditionellt sätt en ytterst privatiserad verksamhet. Skulle någon ens komma på tanken att tala om offentlig matproduktion kommer anklagelserna om Sovjettendenser och kolchoser som ett brev på posten. Frågan är liksom inte riktigt öppen för diskussion.

Men frågan som då inställer sig är vad det är som är så överlägset med privat matproduktion framför offentlig när människor svälter pga att marknaden höjer priserna eftersom spekulation utan förankring i faktisk tillgång och efterfrågan tillåts. Vad är det som är så överlägset med kapitalismens förmåga att tillgodose behovet då? Det är en fråga som på många sätt svävar ovan den dagliga diskussionen och som samtidigt kräver ett svar. Ska allting vara en handelsvara?

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar