fredag 20 april 2012

Jag har läst "Blackwater - Världens mäktigaste privatarmé"

Igår kväll läste jag ut "Blackwater - Världens mäktigaste privatarmé" av journalisten Jeremy Scahill. Det är ett fascinerande porträtt av en av världens största legosoldatsarméer eller som dom själva säger, "säkerhetsföretag". Blackwater (numera Xe) är vida känt för sin inblandning i invasionerna av Irak och Afghanistan och det är först och främst för deras mindre smickrande aktioner som dom har gjort sig kända.

Scahill bjuder läsaren på en resa genom USA:s privatisering av krigsmakten. Från Dick Cheneys halvgalna idéer om att privatisera delar av den amerikanska armén till Bush den yngres helgalna privatisering av stora delar av den amerikanska försvarsmakten. När boken kom 2008 fanns lika många privata, kontraktsanställda, "civila" soldater i Irak som det fanns reguljära soldater. Dessa legosoldater sköter allt från bevakning och spaning till rena stridsuppgifter. Det som från början handlade om att konkurrensutsätta distribution av förmödenheter och materiel har förvandlats till en privatisering av statens våldsmonopol. Med andra ord har privatarméer som svarar mot sina aktieägare tagit över försvarsmaktens uppgifter.

Det hela är en skrämmande utveckling där Blackwater bland annat använder sig av elitsoldater från Chile. Elitsoldater som i många fall har utbildats, och tjänstgjort, under Pinochet. Soldater från Peru, El Salvador och andra länder med minst sagt blodfyllda historier fyller Blackwaters led och att saker och ting spårar ur titt som tätt, som det gjorde i bland annat Falluja, är föga förvånande. Ovanpå allt utfärdade USA:s ambassadör ett dekret om straffimmunitet för privata entreprenörer i Irak.

Vad som är mycket anmärkningsvärt är att den nyliberala doktrinens idé om nattväktarstaten inte är ändstationen för den amerikanska högerns politiska extremism. Blackwaters ledning, som till stor del består av extremistiska högerkristna republikaner, har i symbios med regeringen Bush tagit steget och privatiserat våldsmonopolet. Privata aktiebolag ges rätt att använda våld inte bara för att försvara sig själv utan även i form av offensiv förmåga. Blackwater äger bland annat ett antal bombplan och skryter vida om sin förmåga att slå till var som helst i världen. För den som trodde att Milton Friedmans idéer skulle stanna vid att minimera staten är uppkomsten av den privata legosoldatbranschen ett bryskt uppvaknande. För oss andra är det ett kvitto på vad som händer när privatiseringsdogmatismen släpps fri. Det handlar inte om att begränsa staten, det handlar om att göra den överflödig.

Extra orolig blir jag också när jag läsa att den svenska borgerligheten vill privatisera logistikverksamheten i försvaret och jag blir ännu mer orolig när jag läser att S-företrädare inte stänger dörren helt för detta. Det var nämligen med logistiken som det började i USA. I takt med att logistiken blir allt mer beroende av privata aktörer kommer dessa aktörer åta sig att sköta säkerhetsarbetet kring sin verksamhet. Det är första steget mot paramilitära förband i händerna på privata aktörer. Här räcker det inte med att vara restriktiv. Det är bara nej som gäller.

Jeremy Scahills bok är väl värd att läsas och den är på många sätt en förlängning av den historia som Naomi Klein och Noam Chomsky började berätta i sina böcker "Chockdoktrinen" och "Skurkstater".

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar