fredag 13 april 2012

Borgerlig lögn, förbannad lögn och statistik

Det finns lögn, förbannad lögn och statistik. Regeringen är experter på att använda sig av alla tre begreppen. Helst sker det också i en salig blandning. Dagens debattartikel i DN är ett borgerligt mästerverk i kvalificerat skitsnack. Det vore väl sin sak om det var retorik det handlade om. Men regeringen ljuger och det helt ogenerat. Några exempel:

"Mellan 2006 och 2011 har sysselsättningen ökat med drygt 200 000, trots finans- och skuldkriser. Under samma period har utanförskapet minskat med drygt 200 000 personer. Åtgärder för att förhindra att arbetslösheten fastnar på höga nivåer har prioriterats. Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har hållits uppe"

Ja, antalet sysselsatta i absoluta tal har ökat med ca 200 000 personer under dessa år men det har även befolkningen. sysselsättningsgraden, alltså den procentuella andelen av befolkningen som är sysselsatta, har minskat. Lika så har arbetslösheten stigit. Regeringen far alltså med direkt osanning kring att sysselsättningsgraden har hållits uppe.

"Regeringens politik för fler i arbete, inklusive ett jobbskatteavdrag i flera steg, har stärkt drivkrafterna för att arbeta för framför allt låg- och medelinkomsttagare....Möjligheterna att få arbete förbättras genom insatser som stärker efterfrågan och sänker trösklarna in på arbetsmarknaden för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden, till exempel sänkt arbetsgivaravgift..."

Regeringen driver två huvudsakliga spår i sin jobbpolitik. Dels jobbskatteavdraget, dels sänkta arbetsgivaravgifter (generella). Både dessa åtgärder har sågats vid fotknölarna vid ett flertal tillfällen. Att jobbskatteavdraget skulle vara den mirakelmedicin som regeringen påstå är helt enkelt inte sant eftersom lönerna inte har pressats neråt i den takt som behövs för att jobbskatteavdraget ska fungera.
Generella sänkningar av arbetsgivaravgifter, och då framförallt till unga, har visat sig vara mer eller mindre helt verkningslöst. Fler står idag också längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare vilket är en tydlig indikation på ett systemfel.

"Medan resten av Europa höjer skatter och genomför tuffa besparingar som slår mot de svagaste kan vi i Sverige rikta vår uppmärksamhet mot det långsiktiga reformarbete som krävs för att stärka sysselsättningen och trygga välfärd och sammanhållning i en globaliserad tid. Vi har genomfört angelägna fördelningspolitiska reformer för att motverka krisen och ska fortsatt värna Sveriges ställning som ett av världens mest jämlika och jämställda länder."

Omfördelningen inom den svenska familjepolitiken är idag endast 8 av 70 miljarder kr. Socialbidragen har ökat med ca 25 % sen 2008 (Dagens Samhälle nr 13) och fler som tidigare gick på sjukpenning eller a-kassa, dvs fick del av försäkringarna, går nu på direkta bidrag istället. Klyftorna har ökat och den lägsta inkomstdecilen av befolkningen har sett sina inkomster minska till skillnad från resten av befolkningen. Skattesänkningarna har i huvudsak tillfallit den rikare delen av befolkningen och har betalats av dom fattigaste. Mycket kan man säga om politiken och man kan tycka det hela är bra eller dåligt. Men att påstå att fördelningspolitiken har syftat till att göra landet jämställt och jämlik är inget annat än lögn.

Det finns en hel del annat som inte är sanningsenligt eller som är extremt snedvridet i debattartikeln men jag tycker det räcker just nu med dessa tre exempel. Jag har svårt att förstå hur t ex Göran Hägglund, som väl bör leva efter ”du skall icke ljuga”, kan skriva under en text med så många uppenbara felaktigheter och lögner. Att dom inte skäms är bara det ett fenomen i sig.

Jag vill tacka Alliansfritt Sverige för alla eminenta länkar som gjort detta inlägg möjligt.

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

2 kommentarer:

  1. Att leka med statistik är inget som Alliansen kommit på. Under decennier av S-styre har vi blivit matade med den sortens "dikt". Statistisk hokus-pokus som nu emellertid är bortglömd då man är i oppositionsläge.

    SvaraRadera