torsdag 23 juni 2011

Det går ett spöke genom världen och Europa

Det går ett spöke genom Europa. Så sade Marx för över 160 år sedan. Nuförtiden har Marx spöke slagit av på takten och udden har tagits av dess vrede. Istället är det ett högst levande och en mycket reformistisk kraft som står i dess ställe. Det nya spöket som drar fram genom världen är istället ett spöke frammanat av Milton Friedman. Det är nyliberalismens spöke som driver folket framför sig och där det farit fram är lidande, förtryck och våld norm.

Marx spöke var folkets svar på förtrycket. Friedmans spöke är maktens svar på folkets resning. Att IMF, WTO och EU förespråkar Friedmans lösningar är därför inget konstigt. Det är pengarna som spelar roll. Borgenärens rätt framför allt. Gäldenären är slav under dennes vilja. Vare sig gäldenären är frivillig eller ej i sin roll.

Men inte bara i stora vida världen är Friedmans spöke ute och härjar. Även här hemma i trygga lilla Sverige har dogmatismen slagit rot. Den har förgiftat sinnet hos tidigare motståndare och dess destruktiva kraft har visat sig användbar som maktmedel. Man får väl anta att det är därför som socialliberalerna tiger stilla.

Makten är för söt för att man ska låta bli den och precis som ränteslaven är hjälplös gentemot sitt beroende verkar socialliberalerna vara slavar under sitt begär efter sötsakerna i maktens syltburk. Varför har annars så kallade kristna ideal fått stå tillbaka eller folkrörelsekämpar vikit hädan? Det kan ju inte vara några slagkraftiga empiriska belägg som har övertygat. Alla länder där Friedmans spöke dragit fram har ju gått åt pipsvängen.

Förhoppningsvis är det också detta som till slut kommer att bryta upp det dödläge som råder i svensk politik. Alliansen är byggd på konsensus kring nyliberalt tolkningsföreträde. Utan detta paradigm saknar borgerligheten en samlande kraft. Fredrik Reinfeldt vet detta, Anders Borg vet detta och övriga partiledare i alliansen vet detta. Man kan ju undra hur gott Göran Hägglund sover om natten egentligen. Han bryter mot mer än ett av sin Guds budord och som protestant kan han inte köpa sig fri. Kanske borde Hägglund konvertera till katolicismen och hoppas på rea bland avlatsbreven?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar