söndag 1 maj 2011

Ewa Glimheds Första maj-tal som en hyllning till alla som talat idag.

Idag har det hållits många glimrande tal runt om i landet och välkända socialdemokratiska företrädare har stått i talarstolen och spritt vårt budskap om social demokrati till folket. Dom som lyfts fram är givetvis dom som är rikskända eller som på något sätt har satt prägel på den lokala debatten i enskilda frågor. I Staffanstorp blev Första maj-firandet uppmärksammat pga borgerlighetens utförsäljningshets, i Stockholm för att Tommy Waidelich talade där. Själv lyssnade jag på Jan Anderssons korta inledningsanförande och därefter Jan Eliassons tal om internationalism och solidaritet. Det finns många tal jag velat höra men dessvärre räcker inte tiden till.

Därför blev jag glad när jag kom hem och såg en kamrats tal nedskrivet på Facebook. Kamraten i fråga är Ewa Glimhed ifrån Malmö och när jag läser hennes tal blir jag stolt och rörd över vilka goda kamrater vi har runt om i hela vårt avlånga land. Som en hyllning till alla bra Första maj-tal som hållits idag återger jag här Ewas tal:

Mötesdeltagare!   Brrr det är kallt! Det är kallt i Sverige!   Högervindarna viner och kapitalismens giriga kyla sprider ut sig. Sno åt dig på andras bekostnad, verkar vara populärt idag.   Så vill jag inte att det ska vara – f...ör det skadar Sverige!   Den politik som förs idag gör de rika – rikare och de fattiga – fattigare. Det är farligt för oss alla, det föder misstänksamhet, rädsla och hat.   Vi behöver solidaritet och sammanhållning istället!   Där inte sjuka ställs mot friska, unga mot gamla. Där inte arbetslösa ställs mot de som har arbete.   Direktörerna i makteliten - de tjänar 43 gånger så mycket som en industriarbetare.

Samtidigt går finansministen Anders Borg ut och säger: Sätt lägre ingångslöner. De med redan låga löner ska alltså ha ännu lägre. Här märker man vilka klassintressen regeringen företräder.   Borg menar att det ska skapa jobb. När massarbetslöshet råder så föreslår man sänkta löner och FAS 3-placeringar. Man tar sig för pannan!   Sänkta löner är helt fel väg att gå för att få fler jobb. Det är inte så vi skapar välstånd och utveckling.   Vi kommer fortsatt att ta fajten för den svenska modellen på arbetsmarknaden. Regeringen ska hålla sina långa fingrar borta från lönebildningen. Den sköter vi!     Kamrater!   De senaste åren har vi fått ett arbetsliv där människor skadas och blir sjuka. Arbetsmiljön har blivit sämre och allt fler hamnar utanför.  Detta påverkar alla anställda och är därför en av våra viktigaste frågor.  

Många utmaningar kvarstår. Men istället för att ta sig an dessa har den svenska regeringen valt att skära ner resurserna till Arbetsmiljöverket. Och sänka kraven på arbetsgivarna.   Deras politik är ohållbar!     Jag frågar mig - när ska regeringen begripa det som är uppenbart?  Sjukförsäkringen måste ändras! Tidigare i veckan samlades folk runt om i landet för att protestera mot de omänskliga reglerna.   Regeringen har gett oss Västvärldens hårdaste villkor för sjukersättning. Rehabkedjan är inget stöd, den är en stupstock, en giljotin som kapar hänsynslöst!   Min bästa väns syster dog i cancer i höstas. När hon låg på hospice fick hon brev från försäkringskassan, där hon uppmanades att tala om vilken arbetsförmåga hon hade. Annars riskerade hon att bli utan sjukpenning.   Det är så cyniskt. Jag blir så jäkla förbannad!   Det måste bli en ändring. Utförsäkringarna måste stoppas omedelbart, och reglerna ändras.    

Kamrater! Ja - mycket måste ändras!   Vi inom arbetarrörelsen vet att det går att nå större jämlikhet med en aktiv politik. Det är möjligt att omfördela och skapa välfärd och trygghet för alla.   Men i stället lever vi i ett Sverige där klyftorna växer, trygghetssystemen raseras bit för bit och arbetarnas organisationer motarbetas systematiskt.   Låt mig säga: Vi vägrar stå med mössan i hand! Vi vägrar låta oss hunsas! Tillsammans säger vi till regeringen: nu räcker det!   Tack!

Tack till Markus Blomberg som skrev det på Facebook och möjliggjorde för mig och alla andra att läsa Ewas tal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar