onsdag 13 april 2011

Skattesänkningar á la grande

Nuförtiden är det inga större överraskningar som kommer när väl vårbudgeten presenteras. Allt av intresse har läckts sen tidigare på gott och ont. Att det skulle bli skattesänkningar á la grande visste man om. Men när man ser det på pränt blir det helt bisarrt. 25 miljarder i skattesänkningar, 1 miljard på sjukförsäkringen och 800 miljoner på järnvägarna. Det ska nämligen "sparas" i goda tider.

Det skulle sparas i svåra tider också. När det var finanskris hölls det hårt i plånboken och det hålls hårt på utgifterna även nu. Några större satsningar på välfärden som fler anställda i vården, fler lärare i skolan, mer personal på äldreboendena eller dylikt syns inte. Och Trafikverket behöver minst det dubbla, kanske det fyradubbla, bara nästa år för att järnvägarna ska hållas i någon form av status quo. Mendet finns det tydligen inte pengar för. Istället är det den ovetenskapliga och uddlösa metoden med jobbskattesänkningar som körs ett varv till.

Konsekvenserna blir ökade klyftor återigen. Landet dras isär ännu mer och den som redan har får ännu mer. Den som inget har får väldigt lite. Fattigdom går att mäta på två sätt. Relativt och absolut. Det påstås ofta att den absoluta fattigdomen minskar. Det kanske den gör. Men den relativa fattigdomen är den upplevda fattigdomen och hur mycket man har av medianinkomsten. Och med det här förslaget ökar den relativa fattigdomen ytterligare. Det är där problemet ligger. Fast jag antar att Anders Borg inte har bemödat sig att läsa Jämlikhetsanden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar