måndag 25 april 2011

Sådan äro kapitalismen Saab

Det är rätt intressant vilken bild som är den rådande av läget i Sverige. Från regeringskansliet matas vi med bilden av att allt är bra i Sverige, alla hjulen snurrar och finanskrisen är över. För kommuner och landsting, för fattiga barn och långtidsarbetslösa är verkligheten en annan. Ta bara kommunen där jag själv jobbar, Helsingborg, där är visserligen finanserna i balans men något reformutrymme finns överhuvudtaget inte utan rätt stora justeringar och dessutom bygger mycket på att prognoserna är gynnsamma.

En annan aktör som förmodligen inte upplever att krisen är över är Saab. Men det pratas ganska lite om just Saab. Annat var det under "krisdagarna" när Maud Olofsson ville bygga vindkraftverk i fabriken och Anders Borg deklarerade att staten minsann inte ska driva bilfabriker. Varför det är OK för staten att subventioner Volvo med skattelättnader eller hushållstjänster med RUT-avdrag men inte att ge stödpengar till Saab har inte riktigt framgått av historiebeskrivningen men det är en annan diskussion.

Nu är det som sagt Saab som krisar igen men ändå är det märkligt tyst. Man kan ju fråga sig vad detta beror på. Är det så att ett krisande bilföretag inte passar in i regeringens bild av tillväxtraketen Sverige? Eller är det bara så enkelt att det förestående valet i Västra Götaland påverkar det hela och regeringen inser att man kommer förlora stort om det blir en diskussion kring Saab och dess framtid? Hur som helst är det problematiskt att diskussionen om finanskrisen är "avslutad". Det föreligger enorma risker fortfarande och bara runt nästa krök finns det gott om nya kraschmöjligheter. Sådan äro kapitalismens vägar och så länge vi hava kapitalism kommer kriserna som ett brev på posten.

Jinge tror att Saab är borta inom några dygn. Annarkia funderar kring framtiden. Roger Jönsson berättar om andra som inte upplever finanskrisens slut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar