lördag 16 april 2011

Mycket väsen för ingenting sa kamraten

Idag är det distriktskongress i Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Nyligen avslutades diskussionen kring vårt ställningstagande i en ny storregion och man kan konstatera en sak. Efter 45 minuters debatt med diverse yrkande och tilläggsyrkanden. Och det hela slutade med att alla var överens om att mer eller mindre bifalla allting. Från början var man oense men efter mycket väsen blev det egentligen ingenting. En kamrat smålog och sa att det påminde om en Shakespeare-pjäs med snarlikt namn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar