tisdag 5 april 2011

Invektiven haglar stundtals. Med vilken rätt?

Som politisk sekretare får man vara med på väldigt många möten. Allt från rena kommuninterna tillställningar till möten med väljare och andra intressegrupper. För det mesta är det mycket trevligt och givande. Men ibland så stöter man på en och annan individ som inte riktigt kan hålla sig på rätt sida av uppförandegränsen.

Det är nämligen ett märkligt fenomen det där med väljare, som ofta inte ens röstat på en, känner att dom har rätt att skälla ut politiker bara för att dom är just politiker. Och folk får för sig att saker som är sagda är "löften" och så känner man sig sviken när det allt som oftast handlar om förutsättningslösa diskussioner eller olika alternativa lösningar. Man ska nämligen ha ganska klart för sig att trots påståenden om att politiker lovar mycket är det inte min erfarenhet att så är fallet. Det är väldigt få politiker som jag känner som står och lovar saker som dom inte med alla säkerhet kan hålla.

Utöver det måste man också förstå att saker och ting kan förändras. Förutsättningar kan bli annorlunda, underlag kan bytas ut eller förstärkas och nya ingångsvärden kan tillkomma. Politik är en process och att från början låsa sig vid det ena eller andra alternativet innebär ofta stora problem. Att göra avvägningar under en pågående process är varje politikers ansvar. Men att det ur det ska komma en rätt att skälla ut politiker med diverse invektiv är förkastligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar